Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur mycket ska jag betala, och när?

1. I samband med ditt köp tecknar du ett förhandsavtal och betalar ett förskottsbelopp på 50 000 – 100 000 kr. Förskottsbeloppet faktureras cirka 4 veckor efter att avtalet är undertecknat av samtliga parter.

2. Cirka 4-6 månader innan tillträde tecknar du ditt upplåtelseavtal och då ska du betala en handpenning, vilken motsvarar 10 % av bostadens pris (insatsen) minus det redan betalda förskottsbeloppet. Handpenningen faktureras cirka 4 veckor efter att avtalet är undertecknat av samtliga parter.

3. Slutlikviden, dvs resterande 90 % av bostadens pris (insatsen), betalar du i samband med att du tillträder din bostad. För att få kvittera ut dina nycklar behöver du kunna visa upp kvitto på att bostaden är betald.

Om du gör inredningsval i din nya bostad sker denna betalning separat. När inredningsvalen är avklarade betalar du 25 % av den totala kostnaden, dock lägst 10 000 kronor. Resterande del faktureras ca. 4 veckor innan du tillträder din bostad. Om du gör tillval för max 10 000 kr kommer dessa att faktureras i sin helhet direkt efter avslutade inredningsval.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.