Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur länge får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand så behöver du godkännande från föreningen. Du fyller då i en blankett om andrahandsuthyrning som du skickar in till Nordr, som ombesörjer att föreningen får handlingen.
I regel så godkänner föreningen att du får hyra ut din lägenhet 1 år i taget om särskilda skäl föreligger. Om du därefter fortsatt önska hyra ut din lägenhet så behövs nytt godkännande från föreningen.
Observera att när en boendestyrelse tillsätts så kan de ändra villkoren för andrahandsuthyrning.

Vänligen notera;
  • Vi förbehåller oss 4 veckors handläggningstid från det att ansökan nått oss postledes, förutsatt att inga kompletteringar behövs.
  • Samtliga innehavare av lägenheten måste stå med på ansökan samt signera.
  • Det måste finnas en angiven hyresgäst med kontaktuppgifter.
  • Vi godkänner inte en period som löper längre än ett år.
  • Skulle hyresgästen avbryta kontraktet innan perioden löpt ut måste brf-innehavaren inkomma med en ny ansökan.
  • Skälet för uthyrning måste vara giltigt
Fyll i ansökningsblanketten samt kontakta kundcenter i din region för att få reda på vart du ska skicka den.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.